Park Kromme Mijdrecht
 
egelpng.png

Park de Kromme Mijdrecht Zevenhoven

Op deze site maken we o.a. het laatste nieuws, verschillende oproepen en jaarcijfers bekend aan onze leden. Als bewoner van Park De Kromme Mijdrecht blijf je hier gemakkelijk en goed op de hoogte!

Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de legalisatie permanent wonen kun je hier volgen via de pagina Permanent Wonen. Bij suggesties of vragen, neem contact op via info@parkkrommemijdrecht.nl

 

Klusdag 16 juli

Zaterdag 16 juli was het zover, onze Park Klus Dag ging van start. Met een grote groep vrijwilligers zijn we aan de slag gegaan. Bewapend met doeken, emmers, scheppen en kruiwagens hebben we de schouders er flink ondergezet. Het resultaat mag er zijn:

 • de bruggen zijn weer fris en wit
 • gaten langs de singels zijn aangevuld met aarde
 • er ligt weer een dikke laag grind op de parkeerplaats
 • de brievenbussen en borden zijn opgepoetst

...En laat het nou ook nog eens heel gezellig zijn geweest! Een flink stuk taart en een lekkere bak koffie/thee maakte het compleet. Dank aan alle vrijwilligers!

Ben je er de volgende keer ook bij?

 

Parkwerkzaamheden 2022

parkwerk.png

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur per 1 januari 2022 is er al heel wat in gang gezet voor wat betreft het onderhoud aan ons park.

In samenspraak met Gerrit Wieman en met de vrijwillige hulp van verschillende bewoners is er hard gewerkt aan o.a.:

 • Opknappen van de kade bij de aanlegplaatsen, deze grote klus omvatte; het bloot leggen van de beschoeiing, gaten dichten, speciaal doek plaatsen, klei erop en uit laten zakken, grond scheppen en gras zaaien en de afwerking met de dekplanken
 • Snoeiwerkzaamheden Elzensingel + opknappen beplanting/gras
 • Het afvoeren van snoeiafval (wilgen en andere bomen) voor Gerrit Wieman
 • Afronden van het plaatsen van de biggenruggen + witten van alle biggenruggen, de streepjes aan de kadezijde zijn ook nog een keer opgefrist
 • Opruimen van de botenwei en zwarte schuur
 • Start opknappen omgeving speelweide

Naast de besparing die het oplevert voor de vereniging, is het ook gezellig om met elkaar het een en ander aan te pakken! Het voornemen is een aantal vaste dagen per jaar te gaan plannen waarop er meegewerkt kan worden.

Iedereen die dit jaar al heeft bijgedragen; hartelijk bedankt!

 
Cursus.png

WBTR update

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) geldt per 1 juli 2021 voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan grote gevolgen voor bestuursleden hebben ten aanzien van aansprakelijkheid.

Om aan de wet te kunnen voldoen hebben drie leden van het bestuur eerder dit jaar individueel een cursus met stappenplan doorlopen.

De thema’s die aan bod komen in deze cursus zijn o.a.:

 • goed bestuur
 • het regelen van financiën
 • besluitvorming
 • verantwoording
 • tegenstrijdige belangen
 • aansprakelijkheid

Na het individueel volgen van de cursus zijn de onderwerpen gezamenlijk besproken. En hierna is vastgelegd hoe hiermee te werken binnen onze vereniging. Dankzij het stappenplan kon er voortvarend aan de slag worden gegaan!

Door het volgen van de cursus waren de bestuursleden goed op de hoogte en kon er soepel overlegd worden. De vele uren die zijn geïnvesteerd hebben dus zeker vruchten afgeworpen!

Het resultaat is een document met richtlijnen voor het huidige bestuur (en voor opvolgers in de toekomst). Een aantal zaken bleek zelfs al voor de cursus door het bestuur opgepakt.

Verder is bij de bankrekeningen het vier-ogen-principe ingevoerd, dit betekent dat er iemand is die mee kan kijken met de penningmeester. Daarnaast heeft de notaris opdracht gekregen de statuten n.a.v dit document aan te passen zodat we als vereniging voldoen aan de wettelijke regels.

Het document is te vinden op de pagina Ons parkbestuur.

 

Snoeien?

takkenhoop.jpg

Ter herinnering; Takken met een dikte groter dan 15 cm Ø en stronken van bomen horen niet op de takkenhoop thuis!

Verder hebben we ook met elkaar afgesproken:

 • Karton plat maken alvorens het in de papiercontainer te werpen
 • Op de composthoop alleen tuinafval storten, zover mogelijk naar achteren!

Bedankt voor je medewerking!

 
walnoot.png

Je herinnert vast nog de hevige storm dit voorjaar waarbij er een berk bij de parkeerplaats om is gevallen?

Hier wordt een berk voor terug geplant.

Ook wordt er 'n mooie walnootboom geplant!

 
Whatsapp.png

What's up?

Er zijn twee What's app groepen opgericht om elkaar te kunnen bereiken.

Eén voor de Wilgen- & Elzensingel + één voor de Meidoorn- & Populierensingel.

We gebruiken de groepen voor buurtpreventie maar je mag er ook iets in aanbieden natuurlijk. Wil je toegevoegd worden? Neem dan contact op met het bestuur.

 

Appeltje?

appeltjesmll.jpg

Ook onderdeel van de parkwerkzaamheden;

de fruitbomen aan de Elsensingel zijn dit jaar zo gesnoeid dat, als het goed is, er weer appels en peren gaan groeien.

De eerste appels zijn inderdaad gespot, heb jij ze ook al gezien?