Park Kromme Mijdrecht
 
egelpng.png

Park de Kromme Mijdrecht Zevenhoven

Op deze site maken we o.a. het laatste nieuws, verschillende oproepen en jaarcijfers bekend aan onze leden. Als bewoner van Park De Kromme Mijdrecht blijf je hier gemakkelijk en goed op de hoogte!

Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de legalisatie permanent wonen kun je hier volgen via de pagina Permanent Wonen. Bij suggesties of vragen, neem contact op via info@parkkrommemijdrecht.nl

 
ED0D6BEA-BE4C-440F-AA44-F195952B6092.jpeg

Werkzaamheden december

Gerrit Wieman heeft het tweede deel van de beschoeiing langs de Meidoornsingel, tussen no. 23 en 30, van nieuwe palen en planken voorzien. In het voorjaar zal de walkant worden aangevuld. 
Het plan is om volgend jaar de Populierensingel tussen no. 1 en no. 6 van een nieuwe beschoeiing te voorzien.

Ook is de sloot tussen park Beau Rivage I en ons park in zijn geheel gebaggerd. Van de singels zullen de kopse kanten de komende weken leeg getrokken worden. 

Volgend jaar is de sloot aan de kant van park Beau Rivage II aan de beurt.

 

Klusdag 19 november a.s

Zaterdag 19 november was het zover, de tweede parkklusdag. Met een gezellige groep vrijwilligers zijn de borders rond de brievenbussen aangepakt, en snoeiafval en dode bomen/ struiken opgeruimd.

 

In het voorjaar worden de borders rond de brievenbussen verder aangepakt en komen er nieuwe struiken.

Help je de volgende parkklusdag ook mee?

 

 

Parkwerkzaamheden 2022

parkwerk.png

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur per 1 januari 2022 is er al heel wat in gang gezet voor wat betreft het onderhoud aan ons park.

In samenspraak met Gerrit Wieman en met de vrijwillige hulp van verschillende bewoners is er hard gewerkt aan o.a.:

  • Opknappen van de kade bij de aanlegplaatsen, deze grote klus omvatte; het bloot leggen van de beschoeiing, gaten dichten, speciaal doek plaatsen, klei erop en uit laten zakken, grond scheppen en gras zaaien en de afwerking met de dekplanken
  • Snoeiwerkzaamheden Elzensingel + opknappen beplanting/gras
  • Het afvoeren van snoeiafval (wilgen en andere bomen) voor Gerrit Wieman
  • Afronden van het plaatsen van de biggenruggen + witten van alle biggenruggen, de streepjes aan de kadezijde zijn ook nog een keer opgefrist
  • Opruimen van de botenwei en zwarte schuur
  • Start opknappen omgeving speelweide

Naast de besparing die het oplevert voor de vereniging, is het ook gezellig om met elkaar het een en ander aan te pakken! Het voornemen is een aantal vaste dagen per jaar te gaan plannen waarop er meegewerkt kan worden.

Iedereen die dit jaar al heeft bijgedragen; hartelijk bedankt!

 

Snoeien?

takkenhoop.jpg

Ter herinnering; Takken met een dikte groter dan 15 cm Ø en stronken van bomen horen niet op de takkenhoop thuis!

Verder hebben we ook met elkaar afgesproken:

  • Karton plat maken alvorens het in de papiercontainer te werpen
  • Op de composthoop alleen tuinafval storten, zover mogelijk naar achteren!

Bedankt voor je medewerking!

 
Whatsapp.png

What's up?

Er zijn twee What's app groepen opgericht om elkaar te kunnen bereiken.

Eén voor de Wilgen- & Elzensingel + één voor de Meidoorn- & Populierensingel.

We gebruiken de groepen voor buurtpreventie maar je mag er ook iets in aanbieden natuurlijk. Wil je toegevoegd worden? Neem dan contact op met het bestuur.