Park Kromme Mijdrecht
 
egelpng.png

Park de Kromme Mijdrecht Zevenhoven

Op deze site maken we o.a. het laatste nieuws, verschillende oproepen en jaarcijfers bekend aan onze leden. Als bewoner van Park De Kromme Mijdrecht blijf je hier gemakkelijk en goed op de hoogte!

 

 

Update permanent wonen

Honderden mails, vele telefoongesprekken met gemeente, interviews met kranten, inspreken in vergaderingen, contacten met statenleden, een Youtube filmpje, en de opnames voor TV West zijn niet voor niets geweest.

Dankzij statenleden van JA21 die niet klakkeloos het advies van de gedeputeerde aannamen zijn we nog in de race.

Korte uitleg:
Om voor permanente bewoning in aanmerking te komen moet de provincie ons op een lijst zetten van recreatieparken waar permanent gewoond mag worden (Bijlage XI)
Hiervoor moeten we voldoen aan dertien voorwaarden (zie onderaan de tekst)

Omdat onze parken onder de rook van Schiphol liggen (geluidscontour LIB5) vindt gedeputeerde Anne Koning dat de parken niet voldoen. Dit omdat we teveel overlast zouden hebben van geluid van vliegverkeer. Dit wordt aangemerkt als slecht voor de gezondheid.

Niet alle statenleden konden zich hierin vinden en hebben de gedeputeerde middels een motie gevraagd om geluidshinder niet mee te nemen in de afwegingen om de parken wel of niet op de lijst te plaatsen. Dit omdat onze parken dateren uit een periode dat het vliegverkeer vele malen minder was en al decennia permanent bewoond worden. Bij stemming hierover waren er 33 leden voor en 17 tegen.

Dankzij deze positief uitgevallen stemming zijn we dus nog steeds in de race.
De provincie gaat nu met de gemeente overleggen of we wel aan de overige voorwaarden voldoen. Dit hebben we al afgestemd met de gemeente en ziet er gunstig uit. Als we aan alle punten voldoen komen we op de lijst (bijlage XI)

Maar ook dan zijn we nog niet uit de regelmolen.
In het vervolgtraject moeten de parken zelf aan de slag.
We zullen een uitvoeringsplan moeten maken. Hierin staat de financiering van de benodigde maatregelen voor de functiewijziging naar Wonen op het park en ook hoe we omgaan met brandveiligheid, bouwkwaliteit, parkeren etc.
Daarna kunnen we aan de slag met de procedure voor de functiewijziging van recreatie naar wonen.

We hebben nog een aardige weg te gaan maar de weg is weer een stukje korter!

 

Bijlage XI kun je vinden op de pagina permanent wonen.

 

 
IMG-20231020-WA0002.jpg

Parkwerkzaamheden 2023

Wat was het hard werken de laatste parkklusdagen. Maar het resultaat mag er zijn! Zo zie je maar dat ook alle kleine beetjes helpen. Iedereen bedankt voor alle hulp!

 

Overlast parkeren bewoners andere parken

Ook afgelopen weekenden was het weer druk op de parkeerplaats. Voor een groot deel was dit het gevolg van auto’s van onze buurparken Verheijen en Beau Rivage 1. Helaas gebeurt het op regelmatige basis dat bewoners en bezoekers van deze parken uitwijken naar onze parkeerplaats.

 We hebben daarom besloten om deze parken d.m.v. een brief er (nogmaals) op te attenderen dat parkeren door hun bewoners en/of gasten niet is toegestaan. Wij zien vooralsnog geen andere oplossing of concrete actie.

Wel willen we jullie vragen om ongeoorloofd gebruik van de parkeerplaats tegen te gaan. Spreek mensen gerust aan! De parkeerplaats is er voor de parkbewoners en hun bezoekers, niet voor onze buurparken. Mocht je nog suggesties hebben hoe we dit probleem kunnen oplossen, dan laat het ons weten.

 

 
Dinner en lunch.jpg

Leuk initiatief!

De fanatieke wandelaars onder ons zijn er vast al langs gelopen, maar toch willen we jullie dit leuke initiatief niet onthouden! Dit stalletje met goedkope biologische groenten is te vinden op de kade, na ongeveer 50 meter wandelen richting de hoef. Weggooien is natuurlijk zonde. En voor een vrijwillige bijdrage heb je een heerlijke en gezonde maaltijd!

 

BBQ 2023

BBQ 2023.jpg

Wat was het gezellig op onze jaarlijkse park bbq! Het eten was weer heerlijk en de stemming zat er letterlijk goed in! We hadden zelfs live muziek! Dank aan allen voor een hele mooie avond!

 

Gebruik algemene faciliteiten

takkenhoop.jpg

Op de vorige ALV hebben de leden aangegeven dat ze grotere takken en stronken (dikte groter dan 15 cm Ø) ook kwijt willen kunnen. Dat kan en wel tegenover de takkenplek. Dit maakt het makkelijker om af te voeren.

Verder hebben we ook met elkaar afgesproken:

  • Karton plat maken alvorens het in de papiercontainer te werpen
  • Op de composthoop alleen tuinafval storten, zover mogelijk naar achteren!         

Bedankt voor je medewerking!

 
Whatsapp.png

What's up?

Er zijn twee What's app groepen opgericht om elkaar te kunnen bereiken.

Eén voor de Wilgen- & Elzensingel + één voor de Meidoorn- & Populierensingel.

We gebruiken de groepen voor buurtpreventie maar je mag er ook iets in aanbieden natuurlijk. Wil je toegevoegd worden? Neem dan contact op met het bestuur.