Park Kromme Mijdrecht
 
Statuten.png

Statuten Coöp Ver Bungalowpark "De Kromme Mijdrecht" U.A.

Bij de overdracht van de bungalow bij de notaris heeft iedere eigenaar een kopie van de statuten ontvangen.

Zoals je hierin kunt lezen zijn deze voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 1979.

Nu wil het geval dat de Nederlandse Overheid een wet heeft ingevoerd voor verenigingen en stichtingen. Dit is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR.

Deze wet geldt voor alle besturen en gaat met name over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
  • Regels omtrent belangenverstrengeling
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen

Een en ander wordt vastgelegd in de statuten van een vereniging.

Vanwege de WBTR is het dus nodig geweest de statuten van onze vereniging onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen! Lees hieronder meer...

 
loep.png

Aanpassen statuten "De Kromme Mijdrecht"

Zoals je ook al elders hebt kunnen lezen, hebben drie leden van het bestuur een cursus gevolgd om ervoor te zorgen dat de aanpassingen zorgvuldig en correct gebeuren.

Het WBTR stappenplan is gevolgd en richtlijnen zijn opgesteld.

Zoals in de ALV besproken is er contact met een notaris gezocht om de statuten aan te passen zodat de vereniging aan de wet WBTR voldoet.

Voor wat betreft de inhoud van de aanpassingen verwijzen we je naar de notulen ALV 2022.

Ten aanzien van de peiling die tijdens de ALV is gehouden; hier wordt op teruggekomen door het bestuur.

De (oude) statuten vind je hieronder om te downloaden.

 
 
wetwebtr.png

Inhoud WBTR

Wil je de inhoud van de wet bekijken? Dat kan, klik dan op het document hieronder. Dit is het informatieblad over de WBTR zoals deze ook te vinden is op; officiële bekendmakingen Rijksoverheid

Heb je vragen of opmerkingen over wat je op deze pagina hebt kunnen lezen? Neem dan gerust contact op met het bestuur!

 

Informatieblad WBTR