Park Kromme Mijdrecht
 

Huishoudelijk reglement

parkdkm.jpg

 

In het huishoudelijk reglement is algemene informatie te vinden over de organisatie van het park en worden een aantal praktische voorwaarden genoemd. Het betreft de dagelijkse gang van zaken; aanvullingen en uitwerkingen van de statuten; regels, richtlijnen en afspraken die in verloop van tijd zijn gemaakt. Dit reglement is gebaseerd op en vervangt het "groene boekje”. Dit reglement vormt de basis voor hoe we met de publieke ruimtes en met elkaar omgaan en hebben als doel het verblijf op ons park voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten zijn.