Park Kromme Mijdrecht
 

Parkreglement

parkdkm.jpg

 

De statuten van de vereniging zijn o.a. duidelijk over de verplichting tot het in goede staat van onderhoud houden van het huis en tuin.

Verder wordt aanvullend "het groene boekje" uitgereikt aan eigenaren bij toetreding tot de vereniging.

In "het groene boekje" is algemene informatie te vinden over de organisatie van het park en worden een aantal praktische voorwaarden genoemd.

Hieronder vind je voor de volledigheid een kopie van "het groene boekje".

 
 

Vanwege het verstrijken van de tijd sinds de laatste uitgave van "het groene boekje" (jaar 2000) kan het wenselijk zijn een meer eigentijds, helder parkreglement op te stellen.

Hier zal op een later tijdstip op worden teruggekomen door het bestuur.

 

GroenBoekje_pkm.jpg