Park Kromme Mijdrecht
 

Over onze Coöperatieve Vereniging

DKM_1964.png

(Aangepaste) tekst op deze pagina naar Groene Boekje uitgave 2000 door Grönloh, B. -  Afbeelding Park de Kromme Mijdrecht hieronder Lané (1964), Amsterdam

Ons park behoort, samen met "Sans Souci" tot de oudste parken in de gemeente Nieuwkoop. Het park is destijds ontwikkeld door de heren François en Vogels. Het onderscheidt zich o.a. van parken in de omgeving doordat het merendeel van de bungalows niet met de auto te bereiken is.

 

Oprichting en doel

Op 8 juni 1962 werd de Coöperatieve Vereniging Bungalowpark "De Kromme Mijdrecht" opgericht.

De vereniging is een zelfstandige rechtspersoon met als doel de gemeenschappelijke terreinen te onderhouden + de belangen van de leden te behartigen.

Hiertoe dient ook de jaarlijkse financiële bijdrage van de leden. De bijdrage wordt jaarlijks op de Algemene Leden Vergadering vastgesteld aan de hand van de jaarcijfers.

Artikel 4 van de statuten omvat het overdragen van het lidmaatschap bij verkoop van een bungalow op het park.

Dus wanneer we over de Coöperatieve Vereniging Bungalowpark "De Kromme Mijdrecht" spreken, hebben wij het over ons allemaal.

Nader kennis maken met bestuur van onze vereniging? Dat kan op de pagina Ons parkbestuur!

 

Actueel

Het nut van de vereniging is anno 2022 nog altijd even groot als bij de oprichting in 1962.

Was het vroeger zo dat de bungalows voornamelijk werden gebruikt in weekenden en vakanties, tegenwoordig zien we in toenemende mate dat de bungalows het hele jaar worden gebruikt.

Dit brengt o.a. een meer intensief gebruik van het gemeenschappelijk terrein met zich mee en zaken die daardoor aandacht en onderhoud vragen. Als vereniging kunnen we dit gezamenlijk opvangen met klusdagen, door goed bestuur en goed overleg.

Verder geldt per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die van toepassing is op alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Deze wet, afgekort WBTR, is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het huidige bestuur heeft dit onderwerp onderzocht en ernaar gehandeld. Hierover heb je al meer kunnen lezen op andere pagina's.

De statuten zijn per 10 januari 2023 aangepast en het groene boekje is vervangen door een huishoudelijk reglement (zie elders op de website).