Park Kromme Mijdrecht
 
egelpng.png

Op deze site maken we o.a. het laatste nieuws, verschillende oproepen en jaarcijfers bekend aan onze leden. Als bewoner van Park De Kromme Mijdrecht blijf je hier gemakkelijk en goed op de hoogte!

Ook de ontwikkelingen ten aanzien van de legalisatie permanent wonen kun je hier volgen via de pagina Permanent Wonen. Bij suggesties of vragen, neem contact op via info@parkkrommemijdrecht.nl

 

Parkwerkzaamheden

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur per 1 januari 2022 is er aardig wat in gang gezet voor wat betreft het onderhoud aan ons park.

In samenspraak met Gerrit Wieman en met de vrijwillige hulp van verschillende bewoners is er hard gewerkt aan o.a.:

  • Opknappen van de kade bij de aanlegplaatsen, dit omvatte; het bloot leggen van de beschoeiing, gaten dichten, speciaal doek plaatsen, klei erop en uit laten zakken, grond scheppen en gras zaaien en de afwerking met de dekplanken
  • Snoeiwerkzaamheden aan verschillende singels en het opruimen van het snoeiafval
  • Plaatsen en witten van alle biggenruggen, de streepjes zijn ook nog eens opgefrist
  • Opruimen van de botenwei en zwarte schuur
  • Start gemaakt opknappen speelweide

Naast dat hiermee geld wordt bespaard, is het ook gezellig om met elkaar het een en ander aan te pakken.

 

 

 

 

Snoeien?

tuin_hout.png

Ter herinnering; Takken met een dikte groter dan 15 cm Ø en stronken van bomen horen niet op de takkenhoop thuis!

Bedankt voor je medewerking!

 

... de schoolbanken in!

cursus.jpg

Per februari zijn drie leden van het bestuur met een cursus gestart! De reden hiervoor; de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die al sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland.

Ook onze vereniging moet dus aan deze wet (gaan) voldoen! Thema’s zijn onder meer: goed bestuur, het regelen van financiën, besluitvorming, verantwoording, tegenstrijdige belangen, aansprakelijkheid en meer.

Al deze zaken moeten intern besproken worden en vastgelegd. Dit kan verder wijzigingen in de statuten tot gevolg hebben. Belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden hebben ten aanzien van aansprakelijkheid.

De cursus en bijbehorend stappenplan gaan het kersverse bestuur hiermee helpen!

 
camera.png

Oproep: voeg beelden toe!

Heb jij mooie of interessante foto's van ons park of van de omgeving? Recent of juist uit het verleden?

Wij vinden het leuk om daar op deze plek iets mee te kunnen doen. Lever ze digitaal aan via info@parkkrommemijdrecht of laat het weten als we oude foto's bij je mogen ophalen. Dank je wel alvast!